Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - prstnatec bezový v Kraji Vysočina

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Rozsáhlý areál druhu se rozprostírá od Španělska až na Balkán a Ukrajinu, menší izolované arely jsou v j. Skandinávii, Turecku a Zakavkazí. V ČR byl v minulosti roztroušeně rozšířen především v termofytiku a v navazujících oblastech, kde rostl na sušších loukách a ve světlých lesích. V současnosti na většině území výrazně ustoupil, početné populace jsou ještě zachovány v Karpatech a na Šumavě. Na Vysočině se druh vyskytoval v Železných horách, Žďárských vrších, na Svratecku, na Jihlavsku a v okolí Náměště nad Oslavou. Většina těchto lokalit zanikla do poloviny 20. století. Recentní výskyt prstnatce bezového je nyní znám pouze z několika lokalit v Jihlavských vrších nedaleko Telče. Zde roste ve velmi malých populacích v území mezí Mrákotínem a Lhotkou u Mrákotína (např. not. Vitner 2016). Biotopem p. bezového jsou zde drobné listnaté remízky, lískové meze a sušší loučky v jejich těsné blízkosti. Celkový počet kvetoucích rostlin nebývá nijak vysoký, obvykle nepřekračuje jedinou desítku. Převládají žlutokvěté exempláře, růžové zbarvení květů je velmi vzácné. Relativně nedávno byl druh ojediněle nalezen u Horní Cerekve (Vitner 2004 NDOP). Taxon ohrožují především sukcesní změny v porostech náletových dřevin na bývalých mezích a drobných pastvinách, kde se zvyšuje zastínění a mění charakter bylinného patra. Dalším rizikem je tlak na zalesňování ze strany drobných vlastníků pozemků. Na převážné části existujících lokalit je prováděn maloplošný management s cílem úpravy stanovištních poměrů; perspektiva dlouhodobého přežití druhu v regionu je však dosti nejistá.
Mapa výskytu - prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina

Lokality

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech
Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), Mrákotín, Jasanky [JI], 2.5.2008, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - prstnatec bezový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.