Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dianthus armeria L. - hvozdík svazčitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hvozdík svazčitý roste v celé Evropě s výjimkou severní části a zasahuje až na Kavkaz. Výskyt v ČR je hodně roztroušený a soustředěný především v teplých oblastech; na Moravě je druh výrazně hojnější než v Čechách. Na sz. okraj Vysočiny proniká druh v okolí Golčova Jeníkova z teplejšího Kutnohorska (např. Sirákovice; Čech 2005 MJ) a zaznamenán byl také v Havlíčkově Brodě a jeho okolí (např. Komárek 2016 herb. Komárek). Výraznější seskupení recentních lokalit se nachází v jv. části Třebíčska v praebohemiku a nedávno byl nalezen také na Jemnicku a Moravskobudějovicku (Otýpková 2004 NDOP). Historické lokality jsou také převážně roztroušeny v teplejší jv. části regionu. Hvozdík svazčitý roste na suchých a většinou mírně narušovaných stanovištích s lehčími půdami, obvykle při okrajích polních cest na kontaktu s různými typy suchých trávníků či bylinných lemů. Jedno- až dvouleté rostliny neobstojí v konkurenci vzrůstnějších mezofilních druhů; jejich populace jsou obvykle málo početné a krátce přetrvávající. Druh je ohrožen zánikem tradičních stanovišť, absencí pastvy a drobných disturbancí a pochopitelně i všeobecnou eutrofizací agrární krajiny.
Mapa výskytu - hvozdík svazčitý - Dianthus armeria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dianthus armeria L. - hvozdík svazčitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.