Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aristolochia clematitis L. - podražec křovištní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Magnoliopsida - Nižší dvouděložné
  • Řád: Piperales - Pepřotvaré
  • Čeleď: Aristolochiaceae - Podražcovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Podražec křovištní je submediteránním evropským druhem, jehož přirozené rozšíření v České republice se nachází v lužních lesích jižní Moravy. Jinde je považován jeho výskyt spíše za nepůvodní (zavlečení s kulturami rostlin či pěstování v parcích a zahradách). Na území Vysočiny je znám pouze historicky z ojedinělých údajů zejména v jižní polovině regionu. Některé údaje představují evidentní výsadbu druhu, např. zámecký park ve Světlé nad Sázavou (Čábera 1965 MJ), zámek ve Velkém Meziříčí (Simonová 2004, Koutecký 2011 in Grulich 2014), avšak u řady dalších údajů můžeme o původu druhu pouze spekulovat. Je ovšem pravděpodobné, že především v případě výskytu v jz. a centrální části Vysočiny nejde o původní výskyt.
Mapa výskytu - podražec křovištní - Aristolochia clematitis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aristolochia clematitis L. - podražec křovištní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.