Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Potentilla collina Wibel - mochna chlumní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mochna chlumní je hybridogenní taxon vzniklý hybridizací P. arenaria a P. argentea. Je rozšířený ve střední, jihovýchodní a ve východní Evropě od Francie a severní Itálie po Pobaltí. V České republice se vyskytuje velmi vzácně v teplejších oblastech Čech, na jižní Moravě se vyskytoval roztroušeně po linii Třebíč - Brno - Vyškov - Veselí na Moravě. Jeho typickým biotopem byly stepní svahy, písčiny na okrajích borů, výslunné travnaté stráňky, ale i okraje cest a náspy železničních tratí. Právě podél nich byl v minulosti zavlékán i do vyšších poloh. Byl udáván od Vatína na Žďársku (Šmarda 1943), relativně nedávno byl nalezen u Štěpánova nad Svratkou (Nezvedová 1994 in Šilhanová & Unar 1995), sbírán byl podél železnice v Jihlavě (Smejkal 1973 MJ, Růžička 1961 MJ) a na Třebíčsku u Studence (Suza 1929) a u Kamenné a Mihoukovic (Skryja 1973, Nováčková 1975). Zatímco výskyty ve vyšších polohách (Jihlava) byly přechodné, na Třebíčsku rostl v polopřirozené vegetaci a jeho vymizení zde pravděpodobně souvisí s ústupem obhospodařování z málo produktivních míst, jakým jsou meze a stráňky podél cest a okrajů lesů.
Mapa výskytu - mochna chlumní - Potentilla collina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Potentilla collina Wibel - mochna chlumní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.