Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica opaca Fr. - rozrazil matný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Rozrazil matný je subatlantským druhem s centrem rozšíření ve střední Evropě a přilehlé jižní části severní Evropy, na sever zasahuje až do jižní Skandinávie, na východ do nejzápadnějšího Ruska a na jih do Alp. Na našem území reprezentuje V. opaca typický plevel okopanin a zelinářských zahrad, synantropním stanovištím se vyhýbá. Dává přednost lehkým, mírně kyselým až neutrálním půdám. V minulosti byl dosti hojně nalézán na polích v severozápadních Čechách a roztroušeně až vzácně v nižších a teplejších polohách větší části státu, zejména v jeho severní polovině a na východní Moravě. Vysočina patří mezi oblasti s velmi vzácným a okrajovým výskytem druhu a recentní lokality nejsou známy. Nejmladší údaj pochází z 90. let minulého století ze dvou míst v polích nedaleko Sobíňova (Čech 1994 herb. Čech, det. Danielka). Přibližně o deset let dříve byl druh ověřen v Havlíčkově Brodě (psychiatrická léčebna – Procházka 1981, u klášterní zdi – Novák in Čelakovský 1883). Z moravské strany Vysočiny pochází údaj z pole na pravém břehu Svratky u Dolního Čepí (Dvořák 1975 BRNU) a Náměště nad Oslavou (Roemer 1855). Podobně jako v případě mnoha dalších plevelů druh ustoupil a ustupuje vlivem dramatické změny nejen v zemědělství, ale i zahrádkaření. Je možné, že by tento druh stejně jako další podobné plevele mohlo podpořit častější zavedení tzv. biopásů při okrajích polí.
Mapa výskytu - rozrazil matný - Veronica opaca

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica opaca Fr. - rozrazil matný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.