Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. - kamejka modronachová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Syn.: Lithospermum purpurocaeruleum

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kamejka modronachová je druhem jižní a střední Evropy. Směrem na východ se táhne její areál Malou Asií, Zakavkazskem a končí v severním Iránu. Jedná se o typický floristický prvek světlých listnatých lesů, lesních lemů a xerofilních křovinatých strání. V České republice je její rozšíření úzce vázané na nejteplejší oblasti Čech a Moravy, a proto na Vysočinu zasahuje jen okrajově v její nejteplejší jv. části. V minulosti byla známa z údolí Jihlavy v okolí obce Kramolín (Nováček 1926 ZMT, Ondráčková 1967 ZMT). Recentně je známa pouze z údolí Oslavy (např. Ekrt 2011 NDOP, Chrtek & Čech 2011 in Grulich 2014). Jedná se o nepříliš početný výskyt např. na svazích Kraví hory a v lesích vjv. Kuroslep. Další lokality v údolí Oslavy a Chvojnice leží již za hranicemi Kraje Vysočina, tedy již v Jihomoravském kraji. Podobně jako jiné druhy světlých lesů je kamejka modronachová ohrožená v posledních desetiletích dramatickým ústupem světlé xerofilní lesní vegetace. Tento trend je patrný zejména v okrajových oblastech jejího výskytu. Kromě výhradní podpory vysokokmenných stinných lesů a převodů původních listnatých porostů na jehličnaté kultury, je hlavním důvodem jejího ohrožení přirozený zánik světlých lesů a lesostepních formací v důsledku absence tradičních forem hospodaření v lesích (pastva, pařezení, vysekávání mlaziny). Některé historické lokality mohly zaniknout pod hladinou vodní nádrže Dalešice.
Mapa výskytu - kamejka modronachová - Buglossoides purpurocaerulea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. - kamejka modronachová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.