Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Equisetum pratense Ehrh. - přeslička luční v Kraji Vysočina

Přeslička luční (Equisetum pratense), Rantířov [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt
Přeslička luční (Equisetum pratense), Rantířov [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: Equisetopsida - Přesličky
  • Řád: Equisetales - Přesličkotvaré
  • Čeleď: Equisetaceae - Přesličkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Přeslička luční je široce rozšířený cirkumboreální druh rostoucí v České republice značně roztroušeně od nížin až do podhůří hor. Najdeme ji zpravidla při okrajích vodních toků často v kaňonovitých údolích a vyskytuje se též v lužních lesích. Na Vysočině je vzácná se značně ostrůvkovitým rozšířením. Nejpočetnější skupina lokalit je známa v širším okolí Žďárských vrchů. Dále je známý výskyt podél toku řeky Jihlavy a jejího přítoku Brtnice zhruba v úseku od Jihlavy ke Třebíči. Historicky byla zaznamenán ojediněle u řeky Svratky u obce Dolní Čepí (Kühn 1970b) a na severozápadním okraji regionu u Chřenovic (Čech 1995 MJ) a Horních Rápotic (Čábera 1969) v povodí Želivky. Na Vysočině se jedná se o přirozeně vzácný druh s omezeným rozšířením. Ohrožen je především silnou ruderalizací niv toků a necitlivými lesnickými zásahy na svazích niv a v nivách (zalesnění niv smrkem, převodem smíšených a listnatých lesů na kompletně jehličnaté monokultury).
Mapa výskytu - přeslička luční - Equisetum pratense

Lokality

Přeslička luční (Equisetum pratense), Rantířov [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt
Přeslička luční (Equisetum pratense), Rantířov [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Equisetum pratense Ehrh. - přeslička luční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.