Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - zeměžluč spanilá v Kraji Vysočina

zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Rouchovany [TR], 26.7.2011, foto Luděk Čech
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Rouchovany [TR], 26.7.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření zeměžluče spanilé se táhne od Britských ostrovů a severní Afriky na východ, kde končí ve střední Asii. Jedná se o pionýrský druh narušovaných minerálně bohatých až zasolených ploch. V České republice může doprovázet obnažená dna rybníků, rozježděné polní a lesní cesty nebo staré cihelny v teplých oblastech Čech a Moravy. Vzhledem k charakteru stanovišť se jedná na Vysočině o extrémně vzácný druh. Recentní výskyt je znám pouze od Rouchovan, kde byl nalezen u skládky (Čech 2011 herb. Čech) a u nově napuštěného rybníka ZSZ obce (Chrtek 2011 in Grulich 2014). Historicky je známo několik lokalit u Mohelna a Lhánic (např. Řepka 1994 ZMT), u Kladerub nad Oslavou (Dvořák 1932 ZMT) a rybníka Zámiš u Třebíče (Dvořák 1907 ZMT). Na literární údaje od Jihlavy (Picbauer 1923), Chotěboře (Čelakovský, Opiz in Kučerová 1994) a z okolí Třebíče (Picbauer 1906, Zavřel in Formánek 1887) je potřeba nahlížet kriticky, nelze zde vyloučit možnost záměny, přepisu apod. a vyžadují revizi specialistou.
Mapa výskytu - zeměžluč spanilá - Centaurium pulchellum
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Rouchovany [TR], 26.7.2011, foto Luděk Čech
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Rouchovany [TR], 26.7.2011, foto Luděk Čech
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Mohelno [TR], 3.9.2015, foto Josef Komárek
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), Mohelno [TR], 3.9.2015, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - zeměžluč spanilá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.