Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Žluťucha lesklá je typickým východoevropským druhem, odkud proniká okrajově do střední Evropy a sz. okraje Anatolie. Na našem území je to typický průvodce zachovalých aluviálních luk nebo střídavě vlhkých trávníků. Okrajově může růst také v lemech lužních lesů a vrbin. Preferuje hlubší, živinami bohatší půdy. Vyskytuje se v teplejších oblastech, zejména v povodí větších toků. Na Vysočině druh téměř chybí. Ojedinělé historické údaje pocházejí z Pelhřimovska, konkrétně od obce Velký rybník (Kobrle 1964) a od Bezděchova u Kamenice nad Lipou (Hejný & Slavík 1988). Tyto výskyty snad mohou mít vzdálenou souvislost s početným rozšířením druhu v jižní části Čech, například v povodí Lužnice. V případě druhé oblasti výskytu v okolí Moravských Budějovic a v údolí Želetavky je zde jasná návaznost na výskyt druhu na jižní Moravě. Na loukách mezi rybníky Nový a Nový u Háje nedaleko Moravských Budějovic leží také jediná recentní lokalita druhu v regionu (Šmarda 2001 NDOP). Lokalita v údolí Nedveky pod lesem Ochoz pochází z 80. let 20. století (Ondráčková 1987 ZMT) a recentně ověřená není. V případě výskytu v nivě Želetavky u Lubnic (např. Růžička 1968 MJ) je velmi pravděpodobné, že populace zde zanikla při intenzifikaci luk v nivě řeky. Žluťucha lesklá byla pravděpodobně v regionu Vysočiny vždy vzácná a její výskyt byl regionálně omezen. Je ale velmi pravděpodobné, že zejména na jižním a jihovýchodním Třebíčsku byl její výskyt početnější, než ukazují dostupná floristická data. Lokality však zanikly v důsledku odvodnění, zornění a intenzifikace bohatých nivních a střídavě vlhkých luk, které byly z pohledu zemědělské výroby lukrativní. Jediná recentní lokalita u Moravských Budějovic si zaslouží cílenou pozornost ochrany přírody, nejen kvůli přítomnosti Thalictrum lucidum, ale protože reprezentuje společenstva dříve v úzkém regionu běžná a dnes velmi vzácná.
Mapa výskytu - žluťucha lesklá - Thalictrum lucidum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thalictrum lucidum L. - žluťucha lesklá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.