Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Notholaena marantae (L.) Desv. - podmrvka hadcová v Kraji Vysočina

Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt
Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 15.7.2012, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Adianthaceae - Netíkovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Podmrvka hadcová je skalní kapradina s typicky disjunktivním areálem. Největší arela se vyskytuje v mediteránní oblasti, dále roste v Makaronézii, na Arabském poloostrově, v Etiopii a v Himalájích (Pichi-Sermoli 1979). Ve střední Evropě roste výhradně na výslunných hadcových, případně pikritových skalách a v České republice dosahuje nejsevernějšího hranice svého rozšíření. Je zde známa ze dvou lokalit a to u Mohelna a u Hlásné Třebáně v Českém krasu. Na Vysočině dodnes roste na Mohelenské hadcové stepi u Mohelna, kde byla objevena v roce 1858 C. Römerem (Juratzka 1858). Na výslunných zejména jv. exponovaných hadcových skalách a skalních stepích nad řekou Jihlavou zde roste minimálně 2000 trsů (Ekrt 2015). V minulosti byla podmrvka publikována také z hadců nedaleko Spáleného mlýna v údolí Nedvědičky u Pernštejna (Formánek 1884), avšak tento výskyt není doložen a nebyl ani následně ověřen. Jádrová populace podmrvky na hadcové stepi u Mohelna není ohrožena, pouze některé mikropopulace trpí zástinem dřevin. Zejména z dlouhodobé perspektivy může být populace jako celek ohrožena pokračujícími sukcesními změnami a absencí pastvy v místě skalního amfiteátru, která by expanzi dřevin tlumila.
Mapa výskytu - podmrvka hadcová - Notholaena marantae

Lokality

Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Podmrvka hadcová (Notholaena maranthae), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Notholaena marantae (L.) Desv. - podmrvka hadcová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (31. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.