Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carlina vulgaris L. - pupava obecná v Kraji Vysočina

Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pupava obecná je rozšířena v Evropě, v Malé Asii a na Kavkaze. V ČR se vyskytuje roztroušeně téměř na celém území s výjimkou oreofytika. Je to druh sušších otevřených stanovišť na neutrálních až slabě zásaditých půdách. Na Vysočině má její výskyt zřetelně ostrůvkovitý charakter. Zcela chybí v nejvyšších polohách Jihlavských a Žďárských vrchů. Na z. okraji regionu se častěji vyskytovala v údolích Želivky a Sázavy, dnes tam roste jen velmi ojediněle. Častější výskyt je také v sv. a jv. části Havlíčkobrodska a v údolí Svratky v okolí VN Vír. Zřejmě nejvíce rozšířená je pupava obecná na Třebíčsku. Zde roste především na území třebíčského syenitového masivu a také na vhodných lokalitách v údolí řek západomoravského Praebohemika. K jejím typickým stanovištím patří světlé teplomilné doubravy, suché rozvolněné trávníky, skalnaté stráně a suchá místa s občas narušovanou vegetací. Zdá se, že v uplynulém období nejvíce ustoupila z výše položených území na minerálně slabších horninách. Příčiny ohrožení jsou obdobné, jako u dalších světlo- a suchomilných druhů, především absence pastvy, eutrofizace a šíření expanzívních druhů rostlin.
Mapa výskytu - pupava obecná - Carlina vulgaris

Lokality

Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Pupava obecná (Carlina vulgaris), Nová Ves [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carlina vulgaris L. - pupava obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.