Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Berberis vulgaris L. - dřišťál obecný v Kraji Vysočina

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Dukovany, Na kopcích [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Dukovany, Na kopcích [TR], 14.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Dřišťál obecný je evropským druhem s přesahem areálu do oblasti Kavkazu, sz. Iránu a s. Anatolie. V České republice je hojný v nižších a středních polohách zejména na minerálně bohatších substrátech a sypkých a lehčích půdách. Roste ve světlých teplých lesích, na výslunných svazích a v lemech dubohabřin. Jedná se o typickou složku teplomilných křovinatých formací. Na Vysočině je vzhledem k nízkému zastoupení minerálně bohatých podloží vzácnější. Přirozený výskyt je soustředěn do oblasti Praebohemica a Svratecka. Řada v současnosti již neověřených údajů pochází ze skalnatých strání v oblasti mezi Kamenicí nad Lipou a Pelhřimovem. Dále jsou známy jednotlivé údaje z kamenných snosů u Studené (Ekrt 2008 NDOP), údolí Moravské Dyje pod Telčí (Ekrt 2013 NDOP), z údolí Jihlavy u Luk nad Jihlavou (Diener 1943 MJ) a okolí Chotěboře (Dobrženský in Růžička 1968-2011, Málková 2011 NDOP) a Sloupna (např. Hadač et al. 1994) na severu území. Dřišťál obecný je oblíbená dekorativní dřevina a řada udávaných výskytů jsou výsadby a jejich následné zplanění v obcích a parcích. V místech hojného výskytu patří k typickým sukcesním křovinám zarůstajícím suché stepní stráně. Je ohrožen pouze v případě likvidace lokalit převodem na intenzivní lesní kultury. V místech vzácného ojedinělého výskytu může být příčinou zániku jeho populací masivní zástin vlivem sukcese stinných mezofilních dřevin a křovin a ztráta výslunného charakteru stanoviště.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - dřišťál obecný - Berberis vulgaris

Lokality

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Horní Pole [JH], 21.5.2008, foto Libor Ekrt
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Horní Pole [JH], 21.5.2008, foto Libor Ekrt
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Menhartice [TR], 11.5.2015, foto Libor Ekrt
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), Menhartice [TR], 11.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Berberis vulgaris L. - dřišťál obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.