Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Helictochloa pratensis (L.) Dumort - ovsíř luční v Kraji Vysočina

Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Nerozlišovány poddruhy v rámci druhu. Syn.: Avenula pratensis

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ovsíř luční je stepní druh s evropským rozšířením, který roste od Španělska přes britské ostrovy a jižní Skandinávii až po Ukrajinu a Makedonii. Menší izolované arely se nacházejí na severu Afriky (Alžír, Maroko) a na Kavkaze. V ČR se vyskytuje především v českém a moravském termofytiku, odkud roztroušeně zasahuje do teplejších poloh mezofytika. Těžiště výskytu ovsíře lučního na Vysočině představuje teplý a suchý jv. a j. okraj regionu. Druh je typickou součástí stepních trávníků praebohemika v širším okolí Mohelna, Dukovan a Rouchovan. Do vyšších nadmořských poloh proniká především na písčitých půdách a minerálně silnějších půdách syenitového masívu v okolí Třebíče a Náměště nad Oslavou. Ojedinělou lokalitou je dokladovaný výskyt na vápencích u Nové Vsi u Třebíče (Ondráčková 1974 ZMT). Historické nálezy pocházejí také z okolí Moravských Budějovic (Jičínský 1949 ZMT) a j. části Jemnicka (Šimek 1976). Ovsíř luční roste v různých typech suchých trávníků, obvykle na bývalých pastvinách a obecních drahách. Tato statná trsnatá tráva relativně dlouho odolává degradaci stanovišť vlivem absence tradiční extenzívní pastvy a kosení. Přesto lze v současnosti pozorovat zřetelný ústup druhu z okrajových částí jeho areálu v regionu.
Mapa výskytu - ovsíř luční - Helictochloa pratensis
Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ovsíř luční pravý (Helictochloa pratensis), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Helictochloa pratensis (L.) Dumort - ovsíř luční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.