Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex flacca Schreber - ostřice chabá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

V ČR pouze C. f. subsp. flacca.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice chabá má evropské rozšíření, její areál okrajově přesahuje do oblasti severní Afriky a na Island. Roste jednak na vlhkých a střídavě vlhkých loukách, ale také na semixerotermních trávnících, v lesostepních formacích a ve světlých doubravách na bázemi bohatých podkladech. V České republice se typicky vyskytuje v České křídové pánvi a v karpatských flyšových oblastech. Naopak v západních a jižních Čechách a na Vysočině je velmi vzácná. V Kraji Vysočina roste hojněji pouze na jeho severním okraji, především na opukových stráních, a na bázemi bohatých slatinných mokřadech. Její přítomnost zde navazuje na bohatý výskyt v oblasti východních Čech. Další ojedinělé lokality pocházejí ze Svratecka na severovýchodě Vysočiny, kde roste na krystalických vápencích (Velké Tresné, not. Čech 2003; Prosetín, Eremiášová 2002 NDOP; Trhonice, Lysák 2003 NDOP). Ojedinělý výskyt je znám z hadcové oblasti na jihovýchodě kraje (Dukovanský mlýn, not. Čech 2003; Mohelenská hadcová step, not. Čech 2015). Výskyt Carex flacca je na Vysočině ohrožen především zánikem jejich biotopů, zejména v důsledku absence pravidelné seče mokřadních i suchých trávníků, případně sukcesí dřevin na opuštěných lokalitách. Vyskytuje se ve vzácné, druhově bohaté vegetaci bázemi bohatých stanovišť a zaslouží si cílenou pozornost ochrany přírody.
Mapa výskytu - ostřice chabá - Carex flacca

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex flacca Schreber - ostřice chabá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.