Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach - lakušník okrouhlý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Lakušník okrouhlý je euroasijský druh. Jedná se o teplomilný taxon vázaný na stojaté minerálně bohatší vody. Na Vysočinu zasahuje vzácně na Havlíčkobrodsko a Žďársko. Vzhledem k obtížné determinaci řady zástupců r. Batrachium je však možné, že část herbářově nedoložených údajů z území Vysočiny může být mylná. Druh vyžaduje kritickou revizi specialistou. Recentně doložen je pouze výskyt z rybníka Řeka (Šumberová 2016 PRC). Ojedinělé výskyty jsou známy u Moravských Budějovic (Güttler 1927b, 1928) a recentně z Nového rybníka u Rouchovan (Chrtek 2011 in Grulich 2014). Podobně jako v případě dalších vodních makrofyt, hlavní roli v ohrožení druhu hraje intenzivní rybniční hospodaření, které devastuje vodní vegetaci jako celek. Zánik populace může také způsobit přirozené zazemnění tůní, vodních příkopů a kanálů.
Mapa výskytu - lakušník okrouhlý - Batrachium circinatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Batrachium circinatum (Sibth.) Spach - lakušník okrouhlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.