Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arabidopsis petraea (L.) V. I. Dorof. - řeřišničník skalní v Kraji Vysočina

Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), Mohelno, Nad Fiolou [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech
Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), Mohelno, Nad Fiolou [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Syn.: Cardaminopsis petraea

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Řeřišničník skalní je vytrvalá skalní rostlina s nezvykle omezeným oceánicky laděným areálem. Jedná se o evropský endemit vyskytující se ve dvou arelách. Severní arela zaujímá Island, Britské ostrovy a jz. Norsko a druhá arela disjunktivně zaujímá středoevropský prostor. V České republice se vyskytuje vzácně v kaňonovitých údolích ve střední a západní části Čech a v moravském praebohemiku v diploidním a tetraploidním cytotypu. Na Vysočinu zasahuje druh do kaňonovitých údolí praebohemika a tvoří tak severozápadní okraj moravské arely v ČR. Z řady recentních údajů je řeřišničník skalní znám především z kaňonů řek Oslavy a Jihlavy přibližně od Náměště n. Osl. na jihovýchod. Ojedinělý historický údaj pochází z Jaroměřic nad Rokytnou (Měsíček et al. in Hejný & Slavík 1992). Jedná se o reliktní druh skal, skalních sutí a hřbetů v typicky kaňonovitých údolích. Tento vzácný taxon může být ohrožen nadměrným zastíněním v důsledku intenzivního lesního hospodaření, silnou eutrofizací (např. intenzivní splachy z polí na hranách údolí) nebo přímou likvidací skalního stanoviště jako je např. zatopení kaňonovitého údolí přehradní nádrží.
Mapa výskytu - řeřišničník skalní - Arabidopsis petraea
Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Lemberk [TR], 8.5.2010, foto Libor Ekrt
Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Lemberk [TR], 8.5.2010, foto Libor Ekrt
Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Lemberk [TR], 8.5.2010, foto Libor Ekrt
Řeřišničník skalní (Arabidopsis petraea), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Lemberk [TR], 8.5.2010, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Arabidopsis petraea (L.) V. I. Dorof. - řeřišničník skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.