Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thesium alpinum L. - lněnka alpská v Kraji Vysočina

Lněnka alpská (Thesium alpinum), PR Dukovanský mlýn [TR], 26.6.2013, foto Josef Komárek
Lněnka alpská (Thesium alpinum), PR Dukovanský mlýn [TR], 26.6.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Santalales - Santálotvaré
  • Čeleď: Santalaceae - Santálovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál lněnky alpské zaujímá především horské oblasti Evropy od Pyrenejí, široké perialpské oblasti, hory střední Evropy, Balkánu a Karpat. Dále se vyskytuje exklávně v jižním Švédsku, severním předhůří Kavkazu a ojediněle v severovýchodní Anatolii. Na našem území se jedná o druh vázaný na krátkostébelné louky a pastviny na travnatých a kamenitých stráních, zřídka se objevuje ve světlých lesích. Rozšíření lněnky alpské v České republice je velmi ostrůvkovité s těžištěm rozšíření v západních Čechách a horských oblastech Krkonoš a Jeseníků. Ovšem řada lokalit je známá i ve středních Čechách, zejména v Brdech, ale i jinde v Čechách (Dančák & Dvořák in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině je výskyt lněnky alpské výjimečný. Historicky je známa jedna lokalita na jižním úbočí Žďárských vrchů u Karlova u Škrdlovic nedaleko Žďáru nad Sázavou (Novotný 1942 BRNM). Recentně roste na lokalitě Dukovanský mlýn u Dukovan v údolí Jihlavy na jihovýchodním Třebíčsku (např. Čech 2008 herb. Čech) a představuje zde zcela ojedinělou moravskou lokalitu druhu.
Mapa výskytu - lněnka alpská - Thesium alpinum

Lokality

Lněnka alpská (Thesium alpinum), PR Dukovanský mlýn [TR], 26.6.2013, foto Josef Komárek
Lněnka alpská (Thesium alpinum), PR Dukovanský mlýn [TR], 26.6.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thesium alpinum L. - lněnka alpská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.