Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Senecio erucifolius L. - starček roketolistý v Kraji Vysočina

Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech
Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Starček roketolistý je široce rozšířený euro-asijský druh rostoucí v pásu od Britských ostrovů a Španělska po východní Sibiř. Jedná se o morfologicky i ekologicky částečně variabilní druh, který je na našem území znám z mezofilních i vlhčích luk, nebo z podrostu světlých listnatých lesů na podloží minerálně bohatých hornin. V rámci celé České republiky se vyskytuje ostrůvkovitě až vzácně v českém a panonském temofytiku. Na Vysočinu zasahuje do oblasti hadcového ostrova mezi Mohelnem a Dukovany, kde měl v minulosti řadu lokalit a stále zde přežívá v relativně početné populaci (např. not. Čech 2005–2015). Kromě údajů z okolí Mohelna existují z Vysočiny ještě tři další historické lokality. Byly jimi les Strachovec u Radotic v blízkosti Želetavky (Šimek 1976), dále výskyt při nové silnici od Třebíče k Borovskému mlýnu (Zavřel in Formánek 1887) a Dřevěné mlýny u Jihlavy (Neumann cca 1840 MJ). Zejména v případě literárních údajů nelze vyloučit možnost záměny.
Mapa výskytu - starček roketolistý - Senecio erucifolius

Lokality

Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt
Starček roketolistý (Senecio erucifolius), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.9.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Senecio erucifolius L. - starček roketolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.