Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche kochii F. W. Schultz - záraza zardělá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Záraza zardělá je euroasijský druh s kontinentálním rozšířením od střední Evropy do střední Asie, zde je však rozšíření nedokonale známé. Na rozdíl od zárazy vyšší patří k hostitelským rostlinám z. zardělé mimo chrpy čekánku (Centaurea scabiosa) také jiné druhy chrp (Zázvorka 2010). V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplých pahorkatinách, především na bazických substrátech. Revidované výskyty této zárazy na Vysočině se nacházejí pouze v teplejší střední a jv. části Třebíčska. Historické doklady pocházejí od Číchova, Nové Vsi, Vladislavi, Březníka a Mohelna (Zázvorka 2010). V roce 2011 našel zárazu zardělou Z. Kaplan v průběhu floristického kurzu ČBS na stepní stráňce nedaleko Rouchovan (Kaplan 2011 in Grulich 2014, Kaplan 2011 herb. Kaplan rev. Zázvorka). Během tohoto kurzu byl druh rovněž ověřen v PP Na Skaličce u Číchova (Kaplan 2011 in Grulich 2014, Kaplan 2011 herb. Kaplan rev. Zázvorka). Zárazy zardělé se s velkou pravděpodobností také týká novější údaj o záraze vyšší od Nové Vsi (Zelený 2006). Druh roste na různých typech suchých trávníků s výskytem hostitelského druhu, podloží tvoří minerálně silnější horniny (krystalický vápenec, hadec, syenit) nebo spraše. Ohrožení taxonu spočívá v negativních změnách stanovišť vlivem zarůstání a eutrofizace. Péče o PP Na Skaličce je bohužel dlouhodobě velmi neuspokojivá a záraza se zde vyskytuje ve velmi malé a nepravidelně kvetoucí populaci. Početnější populace u Rouchovan závisí na prováděné péči o lokalitu (kosení a výřez dřevin), její zachování do budoucna je však také nejisté.
Mapa výskytu - záraza zardělá - Orobanche kochii

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche kochii F. W. Schultz - záraza zardělá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.