Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sorbus aria (L.) Crantz - jeřáb muk v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • V rámci taxonomicky komplikované skupiny rodu jeřáb (Sorbus L.) je jeřáb muk (Sorbus aria s. str.) diploidním a sexuálně se rozmnožujícím druhem. Je rozšířen především ve střední a jižní Evropě, vyskytuje se však také ve Španělsku, na britských ostrovech a zřejmě také v s. Africe. V ČR roste jako původní na j. Moravě, relativně nejhojněji v Podyjí a v malých izolovaných populacích v Bílých Karpatech, Moravském krasu a dříve také na Pavlovských vrších. Přirozené výskyty v ČR se nacházení na severní hranici areálu druhu. Dekorativní strom může být občas vysazován popř. zavlékán ptáky. Mimo prokazatelně adventivních výskytů a záměn s jeřábem podunajským, který roztroušeně roste v západomoravském praebohemiku, byl jeřáb muk na Vysočině zaznamenán jen výjimečně. V roce 2005 nalezl J. Čáp v údolí Nedvědičky u Rožné na Žďársku mladý sterilní jeřáb, který byl předběžně určen jako jeřáb podunajský (Čáp 2005 herb. Čáp, Čáp in Hadinec & Lustyk 2007). Doklad i jedinec v terénu byly později revidovány jako jeřáb muk (Lepší 2015 Pladias), vzhledem k charakteru lokality není zcela vyloučen ani přirozený výskyt, pravděpodobnější je však adventivní původ (Lepší & Lepší in Kaplan et al. 2016b).
Mapa výskytu - jeřáb muk - Sorbus aria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sorbus aria (L.) Crantz - jeřáb muk v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.