Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hieracium maculatum Schrank - jestřábník skvrnitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jestřábník skvrnitý je druhem rostoucím zejména v západní a střední Evropě a severu jižní Evropy, na východě končí souvislé rozšíření na západní Ukrajině a na Balkáně. Exklávně zasahuje na Kavkaz a do Malé Asie. Na našem území je to typický druh světlých teplejších lesů, zejména doubrav a borů, vzácněji se může objevovat na vřesovištích a stepních ladech. Těžiště rozšíření je soustředěné do oblasti jihozápadní Moravy a ostrůvkovitě do dalších částí jižní a střední Moravy. V Čechách je vzácnější a také preferuje nižší a teplejší polohy. Na Vysočině převažuje výskyt v praebohemiku, zejména v oblasti jihovýchodního Třebíčska v návaznosti na údolí Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Mimo výše zmíněná území se jedná již jen o ojedinělé lokality, konkrétně na jižním okraji regionu (PR Suchá hora – Ekrtová & Ekrt 2014a, vápencový lom u Menhartic – not. Ekrtová & Ekrt 2015), na východě u Velké Bíteše (Řepka 1995 ZMT) a nedaleko Velkého Meziříčí v údolí Balinky (Filippov 2014 NDOP). Zcela exklávní je výskyt v údolí Moravské Dyje u Dyjice u Telče (např. Hofhanzlová 2004 MJ, Ekrt 2013 MJ). Z české strany Vysočiny pochází jediný údaj od Rejčkova (Vinklář 2014 BRNU). Zejména v praebohemiku může být rozšíření jestřábníku skvrnitého širší, ale vzhledem k determinačním obtížím s jestřábníky bývá některými floristy přehlížen nebo nezapisován. V každém případě se jedná o regionálně významný druh zajímavých stanovišť, která si zaslouží pozornost ochrany přírody. Nejčastější ohrožení představuje převod původních světlých lesních porostů na kultury jehličnatých dřevin, zejména smrku.
Mapa výskytu - jestřábník skvrnitý - Hieracium maculatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hieracium maculatum Schrank - jestřábník skvrnitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.