Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cyperus fuscus L. - šáchor hnědý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Šáchor hnědý má těžiště rozšíření v Evropě (zejm. v atlantské a subatlantské části) a exklávně vyznívá až do východní Asie. V ČR roste především v teplejších oblastech a na úživnějších substrátech. Častější je v jihočeských pánvích, v Polabí, na jižní a střední Moravě (Šumberová et al. in Kaplan et al. 2016a). Těžištěm rozšíření na Vysočině jsou rybniční oblasti na Třebíčsku, relativně často se vyskytuje na rybnících v širším okolí Studence a Náměště nad Oslavou. Další výskyt druhu v regionu je velmi roztroušený. S jistou pravidelností se vyskytuje na rybářských sádkách, např. v Herálci u Humpolce, Těšenově, Třešti, Telči, Horní Libochové a Křižanově, odkud se dostává na další lokality, obvykle v oblastech s větší koncentrací rybníků. Šáchor hnědý prozatím nebyl zjištěn ve Žďárských vrších a v západní části Pelhřimovska. Velmi vzácný je také v sz. části regionu. Odtud existuje historický doklad z říčního břehu Doubravky u Golčova Jeníkova (Novák s. d. PRC) a nedávno byl druh nalezen u Chuchle na opukách v podhůří Železných hor (Komárek & Čech 2016 herb. Čech). Typickým stanovištěm jsou obnažená dna rybníků, vyhýbá se však kyselejším a písčitým substrátům ve vyšších polohách. Pokud se na takových lokalitách objeví, vytváří obvykle málo početné populace. Populace na rybářských sádkách profitují ze specifického hospodaření. Druh klíčí relativně pozdě a potřebuje delší dobu na ukončení vývoje. Šáchor hnědý zřejmě není na Vysočině bezprostředně ohrožen a dokonce se zdá, že jeho recentní výskyt ve vyšších polohách souvisí s eutrofizací rybníků a jejich vápněním, které se uplatňuje zvláště na rybářských sádkách.
Mapa výskytu - šáchor hnědý - Cyperus fuscus
Šáchor hnědý (Cyperus fuscus), Dyjice, rybníček u obce [JI], 23.6.2013, foto Libor Ekrt
Šáchor hnědý (Cyperus fuscus), Dyjice, rybníček u obce [JI], 23.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cyperus fuscus L. - šáchor hnědý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.