Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asplenium adiantum-nigrum L. - sleziník netíkovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
 • Čeleď: Aspleniaceae - Sleziníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Sleziník netíkovitý je tetraploidní subkosmopolitní druh rostoucí v jižní Evropě, v severní Africe, na Kanárských a Azorských ostrovech, v Malé Asii a přes Ukrajinu a Kavkaz proniká až do střední Asie. Vyskytuje se ale i na dalších kontinentech, v Severní Americe, jihovýchodní Asii, jižní Africe a Austrálii. Ve střední Evropě je velmi vzácný, z České republiky je udáván jen z několika lokalit (Ekrt in Kaplan et al. 2016b). Jediný doložený údaj z Vysočiny se vztahuje k Náměšti nad Oslavou. Učinil jej profesor astronomie a geodesie na německé technice v Brně Gustav Niessl někdy koncem 19. nebo začátkem 20. století a je položka je uložena v herbáři brněnského muzea (BRNM). Sleziník netíkovitý roste ve štěrbinách skal suťových lesů, takže jeho dřívější výskyt se vztahoval zřejmě na širší prostoru Náměště nad Oslavou nebo přímo i na výskyt v obci.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asplenium adiantum-nigrum L. - sleziník netíkovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (31. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.