Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orchis ustulata L. - vstavač osmahlý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Nerozlišovány jednotlivé variety druhu.

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vstavač osmahlý je euroasijský druh s výskytem od Španělska a britských ostrovů až po z. Sibiř, na severu zasahuje do j. Skandinávie a na jihu na Balkán a izolovaně se vyskytuje i na Kavkaze. V ČR se vyskytují dva poddruhy, vstavač osmahlý pravý a v. o. letní. Častější vstavač osmahlý letní rostl dříve roztroušeně v mezofytiku Čech i Moravy, na většině lokalit však již vyhynul. K tomuto poddruhu patří i populace v. osmahlého na Vysočině. Řada historických nálezů pochází ze z. části Žďárských vrchů (Vojnův Městec, Krucemburk, Radostín, Žďár nad Sázavou). Ojedinělé jsou starší údaje ze s. části Havlíčkobrodska (Golčův Jeníkov) a od Ledče nad Sázavou. Podobně z Pelhřimovska jsou pouze literární údaje od Želivi a Kamenice nad Lipou. Na Jihlavsku byl vstavač osmahlý nalezen v roce 1976 u Studnice nedaleko Telče (Růžička 1976 MJ, Růžička & Švarc 1978). Herbářový doklad existuje také od Náměště nad Oslavou (Anonymus 1907 BRNU). Recentní populace druhu se nyní nacházejí pouze na Svratecku na několika lokalitách u Dolního Čepí, Ujčova a Olešničky, v posledních letech s jistotou už jen v PP Křižník a jejím bezprostředním okolí (např. Ekrtová & Ekrt 2013b). V. osmahlý roste na výslunných stráních v různých typech sušších trávníků na neutrálních až zásaditých půdách. Populace na Svratecku se obvykle nacházejí na podloží krystalických vápenců nebo dvojslídných svorů. Taxon je ohrožen především zarůstáním otevřených suchých trávníků, šířením expanzivních druhů bylin, zapojováním a postupem lesních okrajů a také zalesňováním. Potřebná péče spočívá především v pravidelném kosení či vhodně prováděné pastvě, a to nejen v chráněných územích.
Mapa výskytu - vstavač osmahlý - Orchis ustulata

Lokality

Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata), Dolní Čepí, PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata), Dolní Čepí, PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata), Dolní Čepí, PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vstavač osmahlý pravý (Orchis ustulata), Dolní Čepí, PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orchis ustulata L. - vstavač osmahlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.