Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Suchozemští stejnonožci Vysočiny

Karel Tajovský (2017)

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie - tajov(zavinac)upb.cas.cz

 

V rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny proběhlo zpracování výskytu a rozšíření suchozemských stejnonožců (Oniscidea) v Kraji Vysočina. Výstupem je komentovaný seznam všech druhů suchozemských stejnonožců zjištěných v Kraji Vysočina. Součástí výstupu je souhrnně zpracovaný seznam literatury týkající se jejich výskytu na vymezeném území. Pro všechny zjištěné taxony byly zpracovány mapky současného a historického výskytu a byl sestaven přehled nejvýznamnějších lokalit Kraje Vysočina. Součástí projektu bylo doplnění druhového přehledu a aktuálního rozšíření terénním průzkumem a excerpcí dostupné historické i současné literatury. Výsledky projektu budou postupně prezentovány na tomto webu.

Odborný garant: RNDr. Karel Tajovský, CSc., realizováno ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.

 

Seznam suchozemských stejnonožců (Oniscidea) Kraje Vysočina

V Kraji Vysočina bylo zjištěno 20 druhů suchozemských stejnonožců, což představuje přes 46 % této fauny známé z území ČR.

Legenda k mapám zjištěného výskytu na Vysočině:
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

 

A) Systematický přehled (v přípravě)

B) Abecední seznam podle českých jmen

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Podkmen: Korýši (Crustacea)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Nadřád: Váčkovníci (Peracarida)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Čeleď: Stínkovití (Oniscidae)
Čeleď: Svinkovití (Armadillidiidae)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Beruška mravenčí (Platyarthrus hoffmannseggii)
 2. Cylisticus convexus
 3. Haplophthalmus danicus
 4. Haplophthalmus mengii
 5. Hyloniscus riparius
 6. Lepidoniscus minutus
 7. Stínka (Ligidium germanicum)
 8. Stínka (Porcellionides pruinosus)
 9. Stínka (Porcellium collicola)
 10. Stínka (Porcellium conspersum)
 11. Stínka (Protracheoniscus politus)
 12. Stínka (Trachelipus nodulosus)
 13. Stínka (Trachelipus rathkii)
 14. Stínka lesní (Trachelipus ratzeburgii)
 15. Stínka mokřadní (Ligidium hypnorum)
 16. Stínka obecná (Porcellio scaber)
 17. Stínka skvrnitá (Porcellio spinicornis)
 18. Stínka zední (Oniscus asellus)
 19. Svinka (Armadillidium opacum)
 20. Svinka obecná (Armadillidium vulgare)
 21. Svinka skvrnitá (Armadillidium pictum)
 22. Trichoniscus pusillus
 23. Trichoniscus pygmaeus

 

C) Abecední seznam podle latinských jmen

 1. Armadillidium opacum - Svinka
 2. Armadillidium pictum - Svinka skvrnitá
 3. Armadillidium vulgare - Svinka obecná
 4. Cylisticus convexus  
 5. Haplophthalmus danicus  
 6. Haplophthalmus mengii  
 7. Hyloniscus riparius  
 8. Lepidoniscus minutus  
 9. Ligidium germanicum - Stínka
 10. Ligidium hypnorum - Stínka mokřadní
 11. Oniscus asellus - Stínka zední
 12. Platyarthrus hoffmannseggii - Beruška mravenčí
 13. Porcellio scaber - Stínka obecná
 14. Porcellio spinicornis - Stínka skvrnitá
 15. Porcellionides pruinosus - Stínka
 16. Porcellium collicola - Stínka
 17. Porcellium conspersum - Stínka
 18. Protracheoniscus politus - Stínka
 19. Trachelipus nodulosus - Stínka
 20. Trachelipus rathkii - Stínka
 21. Trachelipus ratzeburgii - Stínka lesní
 22. Trichoniscus pusillus  
 23. Trichoniscus pygmaeus