Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oniscus asellus Linnaeus, 1758 - stínka zední v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Crustacea - korýši
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Nadřád: Peracarida - Váčkovníci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci
 • Čeleď: Oniscidae - stínkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Lesní druh
 • Obyvatel křovinatých biotopů a lesních okrajů
 • Petrikolní druh, pod kameny, podél zdí a v blízkosti různých staveb
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
 • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel přirozených biotopů i vhodných stanovišť v blízkosti lidských sídel.
 • V Kraji Vysočina vázaný více na synantropní stanoviště a skalní výchozy v údolí řek.
Mapa výskytu - stínka zední - Oniscus asellus

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Oniscus asellus Linnaeus, 1758 - stínka zední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.