Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) - beruška Mengeho v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel hlubších strukturních humusových vrstev.
 • V Kraji Vysočina známý dosud jen z jednotlivých lokalit.
Mapa výskytu - beruška Mengeho - Haplophthalmus mengii

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) - beruška Mengeho v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.