Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Armadillidium opacum (C. Koch, 1841) - svinka matná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Crustacea - korýši
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Nadřád: Peracarida - Váčkovníci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci
 • Čeleď: Armadillidiidae - svinkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Lesní druh
 • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel opadu a svrchních vrstev trávníků a lesních prostů.
 • Druh obecně s nesouvislým areálem rozšíření (ostrůvkovitý výskyt), na Vysočině dosud doložen jen z jedné lokality (PP Chuchelská stráň).
Mapa výskytu - svinka matná - Armadillidium opacum

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Armadillidium opacum (C. Koch, 1841) - svinka matná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.