Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kačerovky

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Počátecko
  • Katastrální území: Počátky
  • Rozloha: 2,10 ha (ELOP 4,56 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6757
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Jihlavské vrchy

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.