Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Allolobophoridella eiseni Levinsen, 1884 - žížala v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Rodová příslušnost tohoto druhu byla dlouho problematická. Proto se i v recentní literatuře můžeme setkat s jeho klasifikací do rodu Lumbricus, Eisenia nebo Allolobophora.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epigeický druh
 • subkortikolní druh
 • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

 • Obývá zachovalé listnaté lesy, především bučiny a lužní lesy. Vyskytuje se též v rašeliništích a na březích toků. Nejčastěji nalézán pod kůrou padlých kmenů či pařezů listnatých dřevin, někdy v opadance či mechu.
 • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala - Allolobophoridella eiseni

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Allolobophoridella eiseni Levinsen, 1884 - žížala v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.