Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dendrobaena illyrica Cognetti, 1906 - žížala v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Třída: Clitellata - Opaskovci
  • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly
  • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • epigeický druh
  • acidotolerantní druh

Výskyt a rozšíření

  • Obývá hrabanku a nejsvrchnější vrstvu půdy v jehličnatých i listnatých lesích. V půdách acidofilních smrčin často patří k dominantním žížalám. Jako jeden z mála druhů žížal se objevuje i v rašeliništích.
  • Rozšíření: illyrské
Mapa výskytu - žížala - Dendrobaena illyrica

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Dendrobaena illyrica Cognetti, 1906 - žížala v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.