Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) - tetřívek obecný v Kraji Vysočina

Black Grouse

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Třída: Aves - Ptáci
 • Řád: Galiformes - Hrabaví

Ochrana a ohrožení

 • NI,NII = Chráněný taxon příloh I a II směrnice Rady Evropských společenství 79/409/EEC, který může být za určitých podmínek loven - Natura 2000
 • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • wLC = Celosvětově nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků světa (BirdLife International 2016)
 • cLC = Kontinentálně nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků Evropy (BirdLife International 2015)
 • eLC = V Evropské unii nejméně dotčený druh červeného seznamu ptáků EU (BirdLife International 2015)
 • nEN = Národně ohrožený druh červeného seznamu ČR (Šťastný et al. 2017)
 • rCR = Regionálně kriticky ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Kodet 2017)
 • V Evropě snížená populace (BirdLife International 2017)
 • !!! = Hnízdiště na Vysočině vyžadují mimořádně vysokou pozornost (Kodet 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hnízdí převážně na zemi
 • Druh lesních okrajů a otevřené krajiny

Výskyt a rozšíření

 • Kategorie výskytu na Vysočině: A (druh zjištěný alespoň jednou od 1.1.1950)
 • h† = Hnízdil v minulosti
 • z = Zimuje nepravidelně nebo v malých počtech
 • V minulosti řídký výskyt, nyní raritní výskyt

Lokality

Přidejte své pozorování

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Doporučená citace

Kodet V. et Kodetová D. [ed.], 2021: Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) - tetřívek obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.