Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Nivy

  • Okres: Jihlava
  • Region: Polensko
  • Katastrální území: Nadějov
  • Rozloha: 8,88 ha
  • Mapovací kvadrát: 6560
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody / niva je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.