Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ivaniny rybníčky

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Sázava pod Křemešníkem, Proseč pod Křemešníkem
  • Rozloha: 2,38 ha
  • Mapovací kvadrát: 6557
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Ptáci: 26 druhů, z toho 3 druhy zvláště chráněné (1§§,2§), 5 druhů červeného seznamu ČR (3VU,1NT,1LC); 7 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (5!!,2!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.