Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia crassipes Fabricius, 1775 - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia crassipes, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia crassipes, Jaroměřice nad Rokytnou, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Čeleď: Chysomelidae - Mandelinkovití
 • Podčeleď: Donaciinae - Rákosníčci

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • rVU = Regionálně zranitelný druh červeného seznamu Vysočiny (Křivan 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh žije na stulíku žlutém (Nuphar lutea) a leknínech (Nymphaea spp.). Sporadicky se vyskytuje rovněž na stulíku malém (Nuphar pumila), což je způsobeno velice lokálním výskytem této rostliny. Rákosníčka můžeme pozorovat od konce dubna až do konce října na stojatých i tekoucích vodách. Nejčastější nálezy rákosníčka jsou od května do září.
 • Oligofágní druh, indikátor 2. stupně.

Výskyt a rozšíření

 • Vysočina: V Kraji Vysočina je rákosníček D. crassipes druhem značně lokálním. V minulosti byl sbírán pouze v Moravských Budějovicích. Recentní výskyt je na Doupském rybníce a na řece Rokytná u obce Příštpo. Na Doupském rybníce se navíc jedná o spojitost se vzácným stulíkem malým (Nuphar pumila). Další lokality v těsné blízkosti hranice Kraje Vysočina jsou dva rybníky u obce Trhová Kamenice.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia crassipes

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Donacia crassipes Fabricius, 1775 - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.