Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Kritodrilus mrazeki (Černosvitov, 1935) - žížala Mrázkova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Annelida - Kroužkovci
 • Třída: Clitellata - Opaskovci
 • Podtřída: Oligochaeta - Máloštětinatci
 • Řád: Opisthopora - Žížaly
 • Čeleď: Lumbricidae - Žížalovití

Rodová příslušnost tohoto druhu, dlouho řazeného do rodu Dendrobaena, není v současnosti uspokojivě vyřešena.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • epiendogeický druh
 • xero- a termotolerantní druh
 • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

 • Preferuje stepní a lesostepní biotopy, ale byl zaznamenán též z lesních a lučních ekosystémů. Obývá opadanku a svrchní vrstvy hlinitých až písčitých půd. Zjištěn i v suchých borových lesích, kde jiné žížaly nežijí.
 • Rozšíření: vindobonský endemit
Mapa výskytu - žížala Mrázkova - Kritodrilus mrazeki

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Kritodrilus mrazeki (Černosvitov, 1935) - žížala Mrázkova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.