Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Helodrilus oculatus Hoffmeister, 1845 - žížala okatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • hygrofilní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Amfibický, striktně neutrofilní. Vyskytuje se především v mokrých písčitých půdách na březích řek a potoků. Zjištěn též na dně toků a rybníků.
  • Rozšíření: atlantsko-mediteránní
Mapa výskytu - žížala okatá - Helodrilus oculatus

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Helodrilus oculatus Hoffmeister, 1845 - žížala okatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (22. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.