Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Araeoncus crassiceps Westring, 1861 - pavučenka bahnomilná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
 • Třída: Arachnida - pavoukovci
 • Podtřída: Micrura - Micrura
 • Řád: Araneae - Pavouci
 • Čeleď: Linyphiidae - Plachetnatkovití

Ochrana a ohrožení

 • LC = Nejméně dotčený (neohrožený) druh červeného seznamu ČR (Řezáč et al. 2015)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Orig.: climax, semi-natural
 • Phyto.: m
 • Humidity: humid, very humid
 • Light: semi-open

Výskyt a rozšíření

 • Středně hojný druh, nacházený na zachovalých mokřadech středních poloh, často na podmáčených okrajích rybníků. Na Vysočině častější pouze na rašeliništích Javořické vrchoviny.

Lokality

Aleš Jelínek, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Jelínek A., 2017: Araeoncus crassiceps Westring, 1861 - pavučenka bahnomilná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.