Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Velké Javoří

  • Okres: Jihlava
  • Region: Třešťsko
  • Katastrální území: Třešť
  • Kategorie ochrany: součást národní přírodní rezervace a evropsky významné lokality Velký Špičák, součást nadregionálního biocentra Špičák

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.