Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Padrtiny

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Radostín u Vojnova Městce
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem (součástí je národní přírodní rezervace Dářko a část evropsky významné lokality Dářská rašeliniště)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.