Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zámecký park v Brtnici

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko

Geomorfologie

Fytogeografie

Významnost lokality

  • Suchozemští stejnonožci: 11 druhů - druhově nejbohatší lokalita Vysočiny s výskytem synantropních druhů (Tajovský 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.