Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vlčina

  • Okres: Jihlava
  • Region: Třešťsko
  • Katastrální území: Třešť
  • Kategorie ochrany: les je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Pancířníci: 30 druhů (Starý 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.