Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí Markovky

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Kožichovice
  • Kategorie ochrany: vodní tok, niva a les jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Šplhavci (Piciformes)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.