Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Prostřední Maršovský rybník

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Zbilidy
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.