Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Niva Brtnice pod Výrovou skálou

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Brtnice
  • Kategorie ochrany: vodní tok a niva jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů v lužních porostech (Tajovský 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.