Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Městský hřbitov v Pelhřimově

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Pelhřimov
  • Rozloha: 5,35 ha
  • Mapovací kvadrát: 6557
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek (pod názvem Městský hřbitov a jeho okolí)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.