Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Zámecký park v Rozsochatci

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Rozsochatec
  • Rozloha: 4,89 ha
  • Mapovací kvadrát: 6359
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.