Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Wilsonova skála

  • Okres: Třebíč
  • Region: Náměšťsko
  • Katastrální území: Hartvíkovice
  • Rozloha: 2,13 ha
  • Mapovací kvadrát: 6862
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

  • Pavouci: lokální význam (Jelínek 2017)

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.