Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vstavačová louka v Kateřinkách

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pacovsko
  • Katastrální území: Vyklantice
  • Rozloha: 1,30 ha
  • Mapovací kvadrát: 6456
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek (součást regionálního biocentra Kateřinky)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.