Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vlčí jámy

  • Okres: Jihlava
  • Region: Jihlavsko
  • Katastrální území: Hosov, Rounek, Dvorce u Jihlavy, Rantířov
  • Rozloha: 112,90 ha
  • Mapovací kvadrát: 6559, 6658, 6659
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.